S trénerom Patrikom Paliderom o sezóne v našich prípravkách

  1. Domov
  2. Akademia
  3. S trénerom Patrikom Paliderom o sezóne v našich prípravkách

Po sezóne sme sa porozprávali aj s trénerom našej prípravky Patrikom Paliderom, ktorý zhodnotil uplynulý ročník v podaní našich najmladších kategórií.

Pán tréner Palider, sezóna je za nami. Ako sa darilo jednotlivým prípravkám vo svojich súťažiach?

Naše prípravky sú súčasťou ligy prípraviek SFZ v kategóriách U11, U10 a U9. V našej skupine SsFZ Juh hráme dvojkolovo zápasy jeseň – jar s banskobystrickou Duklou, Detvou, Podbrezovou, Lučencom, Rimavskou Sobotou, Pohroním a Zvolenom. V súťaži sa výsledky nezverejňujú, len si ich mi tréneri registrujeme. Celkovo sme v ročníku 2022/2023, vzhľadom na minulé ročníky, mali v kategóriách U11 a U10 pár slabších zápasov – herne aj výsledkovo. U9 predvádzala štandardne dobré výsledky aj výkony. Dali sme však v zápasoch príležitosť hrať aj výkonnostne slabším hráčom, ktorých sme chceli vidieť v zápasových herných podmienkach.

V čom sa chalani počas sezóny zlepšili?

S chlapcami celoročne pracujeme na bežeckej koordinácii, technike herných činností jednotlivca, spolupráci v hre v malých prípravných hrách a vlastnej hre. Chlapci napredujú v spomínaných ukazovateľoch herného výkonu. Je to však individuálne. Niektorí hráči napredujú pomalšie, alebo aj stagnujú. Súvisí to aj s mierou talentu, zdravotným stavom a rodinným zázemím. V tomto ročníku sme do prípravy všetkých prípraviek zaradili koncentrovanejšiu gymnastickú prípravu v telocvičniach a atletickú prípravu v jarnej časti s kondičným trénerom. Radi by sme vybudovali u každého hráča kvalitnú pohybovú kultúru, ktorá bude aj predpokladom k zvládnutiu tak dôležitých technických zručností hráča.

Ako hodnotíte celkovú náladu na tréningoch a chuť do futbalu?

Nálada na tréningoch je pozitívna. Hráči sa chcú zlepšovať, rodičia svoje deti podporujú, tréneri sa snažia koncipovať tréningový proces podľa aktuálneho stavu výkonnosti a družstvá dopĺňať tak, aby sme mali dostatočnú základňu do žiackych kategórií. V kvalitnejšom tréningovom zabezpečení nám veľmi pomáha nový areál s umelou trávou v Rudlovej. Keď sa dobuduje, bude patriť k najkvalitnejším na Slovensku.

Na čom musíte do novej sezóny zapracovať?

Samozrejme vieme aj o nedostatkoch v našej hre. Pri konfrontácii s rôznymi klubmi na kvalitných turnajoch pociťujeme nedostatky v rýchlosti, a to v rôznych prejavoch, či už ide o bežeckú rýchlosť, rýchlosť s loptou, rýchlosť myslenia alebo o kvalitné ovládanie lopty v herných činnostiach jednotlivca. Máme veľmi šikovné individuality v každej kategórii, chýba nám však ešte dostatočná šírka kádra hráčov s aspoň priemernou výkonnosťou. V samotnej predvádzanej hre by sme potrebovali opakovane stabilnejšie výkony všetkých hráčov. Celkovo by naša hra mala byť intenzívnejšia s vyššou kvalitou, presnosťou a efektívnosťou, v herných činnostiach jednotlivca.

Ako ste spokojní s celkovým záujmom detí o futbal a počtom detí v našich prípravkách?

Záujem o futbal z pohľadu detí a rodičov je v poriadku, na primeranej úrovni. Počty detí by mohli byť vždy vyššie. Dostali by sme sa tým aj k výberu hráčov a nielen náboru. Výber prebieha priebežne na základe zmien vo výkonnosti a záujmu o tréningový proces. Bolo by možné zvoliť aj iný prístup, ale to je spojené s tým, aby sme dokázali v každom ročníku mať k dispozícii 50-60 hráčov a v určitých termínoch pustili do ďalšej prípravy len najlepších 20 hráčov. To je však v našom regióne ťažko realizovateľné, keď v malom regióne čo do počtu obyvateľstva pôsobia viaceré klubové športové subjekty. Preto pracujeme trpezlivo a náborovať sa snažíme dlhodobo do všetkých kategórií prípraviek. Náboru sa treba venovať neustále, ale v prvom rade vo veku 6-7 rokov. Privítame všetkých záujemcov u nás a budeme sa im postupne intenzívnejšie venovať a komunikovať vzájomne tak, aby to malo prospech pre deti, rodičov aj klub.

Čo hovoríte na zázemie, ktoré máte vytvorené?

Zázemie sa postupne zlepšuje, klub sa rozširuje do všetkých smerov. Muži hrajú v 3. lige, dievčenská časť sa neustále skvalitňuje, B-družstvá žiakov hrajú dobre v 2. lige, starší žiaci U15 a U14 stabilne postupujú medzi najlepšie štyri družstvá v 1. lige Stred, ktoré majú možnosť potom hrať v „prelínacej“ súťaži Stred+Východ, a odohrať tak kvalitnejšie aj zaujímavejšie zápasy. V dorasteneckých družstvách sa tiež zvyšuje kvalita a snaha hrať o najvyššie priečky v 2. lige a postúpiť do 1. ligy. Na tréningový proces využívajú hlavne žiacke kategórie kvalitný areál v Podlaviciach. Areál v Rudlovej sa dobudováva a už teraz nám veľmi skvalitnila prípravu umelá tráva v Rudlovej. Dorasty trénujú v Rakytovciach a Kremničke. Využívame v zime aj školské telocvične a halu v Badíne. K dispozícii máme množstvo pomôcok a zúčastňujeme sa rôznych turnajov a zápasov. Pre zlepšovanie výkonnosti a dobrú športovú činnosť majú deti vytvorené kvalitné zázemie, ktoré sa ešte zlepší dobudovaním areálu v Rudlovej.

Ako by ste ohodnotili prínos rodičov?

Rodičia sú jednou z najdôležitejších súčastí pri zabezpečovaní športovej činnosti detí. Ak sa dobre organizujú, komunikujú, rešpektujú a sú v súčinnosti s trénermi a klubom, tak vytvárajú kvalitnú základňu pre realizáciu tréningového procesu i turnajové a zápasové činnosti detí. Mojou snahou je mať otvorenú komunikáciu s rodičmi, vzájomne sa podporovať v rámci určitých pravidiel slušnosti a spolupráce. Ak to funguje, vieme spoločne prekonať akúkoľvek prekážku a zabezpečiť pre deti najlepšie prostredie k vývoju ich detí.

Chceli by ste niečo dodať na záver?

Poďakovanie všetkým trénerom a trénerke za celoročnú obetavú tréningovú a zápasovú činnosť a rodičom za spoluprácu a ochotu pomáhať pri zabezpečovaní športových aktivít. Deťom prajem pevné zdravie a príjemný oddych počas letných prázdnin. V auguste, po krátkom oddychu, opäť začíname nový ročník prípravy 2023/2024.

Ďalšie novinky