Fond na podporu športu

  1. Domov
  2. Fond na podporu športu

Oznamujeme potencionálnym dodávateľom, že vyhlasovateľ zákazky aktualizoval lehotu na predloženie ponúk do 31.05.2024 do 12:00 h.

Uvedená úprava je aktualizovaná aj v dokumente Vyzva na predlozenie ponuky_OVS_Rudlova_aktualizacia_040424.

 

Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže

Vyzva na predlozenie ponuky_OVS_Rudlova_aktualizacia_040424

Výzva na predloženie ponuky OVS Rudlová

Príloha č. 2 Vyzvy_Návrh Zmluvy o dielo

Príloha č. 3 Vyzvy_Cenová ponuka na úrovni Výkazu výmer

Príloha č. 4 Vyzvy_ Projektová dokumentácia

SO05_Satne a zazemie sportovcov

RSC Hamsik Academy

RUDLOVÁ

Marka Čulena 20
974 11 Banská Bystrica