V našom dievčenskom kolektíve radi privítame nové hráčky, narodené v roku 2009 a mladšie. V prípade záujmu kontaktujte trénera Juliána Krulla na tel. čísle 0905 468 389.

Julián Krull, tréner dievčenských kategórií RSC Hamsik Academy: „V súčasnom futbalovom svete sa menia tradičné pohľady a vnímanie futbalu ako športu určeného iba pre chlapcov. Moderný trend zapájania dievčat do futbalu získava na popularite a otvára nové možnosti pre mladé futbalové nadšenkyne. Pre dievčatá narodené v roku 2009 a mladšie, futbal môže byť fascinujúcim spôsobom, ako rozvíjať svoje zručnosti, fyzickú kondíciu a sebadôveru. RSC Hamsik Academy výrazne podporuje rozvoj dievčenského futbalu a tu je zopár benefitov, ktoré dievčenský futbal prináša a prečo by ste sa mali pridať k tejto rýchlo rastúcej komunite futbalových nadšenkyň:

1. Rovnosť a inklúzia: V dnešnej dobe je rovnosť a inklúzia dôležitou témou. Dievčenský futbal ponúka dievčatám možnosť zapojiť sa do športu, ktorý bol kedysi vnímaný ako výlučne mužský. Tým, že sa pridáte k dievčenskému futbalovému tímu, pomáhate posúvať hranice stereotypov a otvárate cestu pre ďalšie mladé dievčatá, ktoré túžia po futbalovej kariére.

2. Fyzická kondícia a zdravie: Futbal je výborným spôsobom, ako udržiavať si fyzickú kondíciu a zdravie. Každý zápas a tréning vás posúva k lepšej kondícii, vytrvalosti a zlepšuje koordináciu pohybov. Okrem toho, pravidelné cvičenie vám pomáha udržiavať zdravé srdce a podporuje celkovú pohodu a zdravie.

3. Teamwork a komunikácia: Hra v tíme je dôležitou súčasťou futbalu. Dievčatá, ktoré sa zapájajú do futbalových tímov, majú príležitosť rozvíjať svoje schopnosti v tímovej práci a komunikácii. Spolupráca s ďalšími hráčkami a riešenie taktických situácií na ihrisku posilňuje vzťahy a vytvára trvalé priateľstvá.

4. Rozvoj sebadôvery: Hranie futbalu môže posilniť sebadôveru dievčat. Keď sa naučia nové futbalové zručnosti a dosahujú svoje ciele, cítia sa úspešné a hrdé na seba. Navyše, futbal im pomáha prekonať obavy z prezentácie pred publikom a získavať sebavedomie v každodennom živote.

5. Vzory a príklady: Dievčenský futbal prináša mladým hráčkam vzory a príklady, na ktoré sa môžu spoliehať. V posledných rokoch sme svedkami úspechu a vynikajúcich výkonov ženských futbalových tímov na medzinárodnej úrovni. Tieto úspešné futbalistky slúžia ako inšpirácia pre mladé dievčatá a motivujú ich dosiahnuť svoje futbalové sny.

Tréneri sa riadia modelom  LTAD- Long-Term Athlete Development. Model LTAD je veľmi prospešný pre mladé dievčatá v ich športovej ceste, vrátane futbalu. Tu je niekoľko dôvodov, prečo je výhodné využívať model LTAD pre mladé dievčatá:

1. Celostný rozvoj: Model LTAD sa zameriava na celostný rozvoj mladého športovca. Pre mladé dievčatá je dôležité, aby sa ich tréningy a programy zameriavali na rozvoj technických, taktických, fyzických a mentálnych schopností. Model LTAD zohľadňuje vekové a vývinové špecifiká a poskytuje im vhodné a postupné tréningové stimuly, aby sa mohli postupne posúvať na vyššiu úroveň.

2. Zdravý prístup k tréningu: Model LTAD zdôrazňuje dôležitosť zdravého prístupu k tréningu a prevencie zranení. Pre mladé dievčatá je dôležité, aby mali primeranú záťaž a dostatočný čas na regeneráciu. Model LTAD zahŕňa vhodné obdobia aktivity a odpočinku, aby sa minimalizovalo riziko preťaženia a zranení.

3. Dlhodobý vývoj a trvalá láska k futbalu: Model LTAD sa zameriava na dlhodobý vývoj mladého športovca. Pre mladé dievčatá je dôležité, aby mali pozitívne skúsenosti a trvalú lásku k futbalu. Model LTAD sa snaží vytvoriť prostredie, kde sa dievčatá môžu rozvíjať, baviť sa a napredovať vo futbale bez nadmerného tlaku na výsledky.

4. Identifikácia talentu a podpora výnimočných jedincov: Model LTAD poskytuje rámec na identifikáciu talentovaných jedincov a ich podporu. Pre mladé dievčatá je dôležité, aby mali príležitosť prejaviť svoj futbalový talent a rozvíjať ho. Model LTAD pomáha identifikovať a rozpoznať tieto talenty a poskytuje im príležitosti na ďalší rozvoj a pokročenie na vyššie úrovne.

5. Vytváranie silných základov: Model LTAD sa zameriava na vytváranie silných základov v mladom veku. Pre mladé dievčatá je dôležité mať stabilnú a kvalitnú futbalovú základňu. Model LTAD zahŕňa vhodné tréningové a vývojové fázy, ktoré pomáhajú budovať tieto základy a pripravujú ich na dlhodobý úspech vo futbale.

Dievčenský futbal je moderným trendom, ktorý prináša nové možnosti pre dievčatá a preto pozývame dievčatá narodené v roku 2009 a mladšie na nábor nových hráčok. Ak máte vášeň pre futbal, neváhajte sa pripojiť k dievčenskej futbalovej komunite a prekvapte svet svojimi futbalovými schopnosťami.“

Ďalšie novinky